Can Thiệp sớm

Chương trình Can thiệp sớm giúp hình thành và phát triển trọn vẹn các kỹ năng cơ bản cho trẻ như nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, kĩ năng chơi, kĩ năng xã hội và kỹ năng tự lập, từ đó giúp các em phát triển tối đa khả năng của bản thân để sẵn sàng hòa nhập vào cộng đồng.

Can Thiệp Tiền tiểu học

Chương trình Can thiệp Tiền Tiểu Học được thiết kế nhằm hỗ trợ cá nhân tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng như Nhận thức (Đọc, Viết, Toán), Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Phối hợp mắt tay, Nhận thức giác quan và Kỹ năng tự lập.

Can Thiệp tiểu học

Chương trình Can thiệp Tiểu học tập trung khắc phục và phát triển những kỹ năng cụ thể còn thiếu hụt của từng trẻ, giúp trẻ hoà nhập tốt hơn ở trường lớp tiểu học của mình.

Can Thiệp kỹ năng

Chương trình Can thiệp kỹ năng sống tập hợp nhiều kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp cá nhân, hướng trẻ đến một quá trình thay đổi nhận thức và hành động để có thể sống tự lập, hòa nhập xã hội hiệu quả.

Bồi dưỡng năng khiếu

Các lớp năng khiếu ngoài giờ học như Cảm thụ âm nhạc, Piano, Ukulele, Cờ vua…theo khả năng và sở thích của con vừa giúp phát triển năng khiếu vừa hỗ trợ sự tập trung, kết nối vừa nhận thức, ngôn ngữ, và tương tác xã hội, đồng thời duy trì sự kết nối cho cộng đồng

Mầm non hòa nhập từng phần

Các lớp năng khiếu ngoài giờ học như Cảm thụ âm nhạc, Piano, Ukulele, Cờ vua…theo khả năng và sở thích của con vừa giúp phát triển năng khiếu vừa hỗ trợ sự tập trung, kết nối vừa nhận thức, ngôn ngữ, và tương tác xã hội, đồng thời duy trì sự kết nối cho cộng đồng

Đăng ký tư vấn