– Chương trình mầm non theo phương pháp Montessori: Mỗi phòng học đầy đủ giáo cụ Montessori ở các góc Thực hành cuộc sống, Ngôn Ngữ, Giác Quan, Toán, Văn hoá Khoa Học. Giáo viên quan sát, tìm ra nhu cầu và điểm mạnh để hỗ trợ trẻ bằng sự yêu thương, đồng hành, tôn trọng, bao dung và kiên nhẫn.

Giờ can thiệp 1-1 chuyên sâu với từng trẻ được thực hiện mỗi ngày.

– Các giờ ngoại khoá: Yoga, Vận Động, Bơi Lội, Vẽ, Happy Time…được học hoà cùng các bạn nhập cùng các bạn nhỏ Kaykon Montessori tai campus cùng khu vực. Số giờ học được sắp xếp phù hợp với khả năng của từng trẻ.

– Khi trẻ sẵn sàng sẽ được chuyển tiếp hoàn toàn sang học ở Hệ thống Mầm Non Song Ngữ Kaykon Montessori campus cùng khu vực

Thời khóa biểu Lớp Can thiệp sớm

Thời khóa biểu Lớp Tiền tiểu học

1. Trẻ được đánh giá và hỗ trợ chuyên môn bởi các chuyên gia đa ngành

Trẻ được đánh giá và hỗ trợ chuyên môn bởi các chuyên gia đa ngành như Giáo dục đặc biệt (Special Education), Giáo
dục thể chất (Physical Education), Hoạt động trị liệu (Occupational Therapy) và Âm ngữ trị liệu (Speech Therapy).

2. Giáo viên hỗ trợ Can Thiệp Cá Nhân dựa trên kết quả đánh giá chuyên sâu của từng trẻ.

Một đặc trưng cơ bản trong Giáo dục Đặc biệt là tính cá thể hoá cao. Mỗi trẻ có tiền đề phát triển khác nhau, có tốc độ phát triển, có khả năng lĩnh hội khác nhau, do đó mỗi trẻ cần có một chương trình cá nhân riêng, ngay cả đối với trẻ cùng một nhóm có nhu cầu đặc biệt. Chương trình Can thiệp sớm phải được xây dựng trên cơ sở khả năng, nhu cầu của trẻ và phù hợp với quan điểm giáo dục của phụ huynh, nhu cầu và khả năng của gia đình.

Các chương trình can thiệp sớm không chỉ chú ý tới những năm đầu từ 0 đến 6 tuổi, mà còn chú ý tới những hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non để chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào hệ thống giáo dục phổ thông. Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ và lâu dài giữa Pippon và phụ huynh, chúng ta mới có thể giúp trẻ phát triển tốt đến mức có thể.

3. Trẻ được can thiệp trong môi trường hạnh phúc

Trẻ được can thiệp trong môi trường Hạnh phúc, cơ sở vật chất tối ưu, dựa trên sở thích và những điểm mạnh của các con.

4. Cung cấp Hệ thống trị liệu cụ thể

Pippon Academy cung cấp Hệ thống trị liệu cụ thể giúp trẻ phát triển tối đa năng lực của mình.

5. Cha mẹ là người quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ

Phụ huynh không chỉ là người tiếp xúc trực tiếp với trẻ nhiều nhất mà còn là người hiểu trẻ và chăm sóc trẻ bằng cả tình yêu thương. Do đó, các giáo viên cần phải cung cấp kiến thức, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc, giáo dục trẻ trong Chương trình Can thiệp sớm để đạt kết quả tốt nhất.
Tại Pippon, Phụ huynh sẽ được hướng dẫn kĩ năng dạy con tại nhà và đồng hành cùng con trong tiến trình phát triển.

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn