Tổng quan về trường

Mầm non hòa nhập từng phần

nằm trong cùng hệ sinh thái với Kaykon Montessori

Yêu thương - Đồng hành - tôn trọng

Là Ngôi Nhà Trẻ Thơ theo Montessori đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh dành riêng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, nằm trong cùng hệ sinh thái với Hệ Thống Mầm non song ngữ Kaykon Montessori Kindergarten

Phương châm giáo dục

Tiếp cận cá nhân và cá nhân trong nhóm. Tiếp cận từng bước với môi trường hòa nhập theo lộ trình riêng của từng trẻ.

Quan điểm tiếp cận

Dựa trên nền tảng Montessori kết hợp với can thiệp chuyên sâu đa phương pháp tùy theo đặc điểm của từng trẻ.

Các chương trình học

Mục tiêu:
Trẻ sẵn sàng vào lớp 1 và đồng hành cùng trẻ ở những năm Tiểu học

Đăng ký tư vấn